Telif

Telif Hakkı Nedir?

Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır.

Fikir ve Sanat Eserleri hukuku, eserlere, sahiplerinin haklarına ve korumaya ilişkin kuralların tümünü içerir. Fikir ve Sanat eseri üzerindeki haklar, eser sahibinin maddi menfaatlerini tecavüzlere ve sömürülere karşı korur; ayrıca eser sahibine, eserinden ekonomik yararlanma olanakları sağlar; eser sahibinin izni olmadan eserin alenileşmesine ve değiştirilmesine engel olur ve onun eser sahibinin isteğine uygun bir şekilde sahibinin adıyla veya müstear bir adla ya da anonim olarak kamuya sunulmasını gerçekleştirir. Bu hak sahibine eseri üzerinde maddi ve manevi anlamda tasarruf yetkisi bahşeder.

Fikir ve Sanat Eserlerinin Çeşitleri:

  1. İlim ve Edebiyat Eserleri
  2. Musiki Eserleri
  3. Güzel Sanat Eserleri
  4. Sinema Eserleri
  5. İşlenmeler ve Derlemeler
  6. Bilgisayar Programları
  7. Alenileşmiş ve Yayınlanmış Eserler

Bil-Kod: Bilgisayar kodlamalarına alınan bir kod numarasıdır.
Şahıs Başvurusu: Başvuru sahibi şahıs ise, şahsın tarafına bilgisayara kod numarası tahsis edilmesi talebinin yer aldığı dilekçe,
Firma Başvurusu: Başvuru sahibi firma ise, firmanın bilgisayara kod numarası tahsis edilmesi talebinin yer aldığı dilekçe ve ticaret odası faaliyet belgesi.

Telif Hakkı İhlali Halinde Ne Yapılabilir?
Telif haklarının ihlali halinde hukuk ya da ceza davası açılabilir.

Yazılım Telifi (Tescili)

Bilgisayar Programları ve Veritabanları 5856 numaralı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altına alınabilmektedir. Kültür Bakanlığı tarafından yürütülen tescil işlemleri Fikir Ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikle hükümlerine göre uygulanmaktadır.

Yoğun emek ve zaman harcayarak hazırladığınız ve kullanıma sunduğunuz bilgisayar programınızı ve veritabanınızı koruma altına almak için başvuru yapmakta gecikmeyiniz.

Günümüz dünyasında bilişimin önemi gün geçtikçe artmaktadır, sektöründeki lider kurumlar bilgisayar programlarının kendi istedikleri yazılım doğrultusunda hazırlanıp, müşterilerine tam hizmet verebilmek adına bilişim sektöründe kendilerine özgü yazılımlarla bünyelerini kuvvetlendirmektedirler. Şirketler iş akış şemalarını hazırlatmış oldukları bilgisayar programlarında tam anlamıyla işlerler, bu hazırlanan yazılımların datalarının tutulduğu alan şirketin tüm verilerinin barındığı yerdir. Kültür Bakanlığı tarafından yürütülen tescil hizmetlerinde hazırlanmış olan database ve yazılımın tüm kodları tescil altına alınabiliyor.

Marker Patent olarak yazılımlarınızı korumak için uzman kadromuzla irtibata geçiniz.

Detaylı Bilgi Almak İstiyorum.