Diğer Endüstriyel Tasarım Hizmetleri

Tasarımınızın sürekliliğini sağlayın...

Tasarım Yenileme

Tasarımınızın sürekliliğini sağlayın...

Yenileme işlemi tasarım tescilinin devamlılığı için gereklidir. Kullanılan tasarımın çalışma alanları genişlemişse yenileme işlemi yine yapılmalı, genişleyen çalışma alanları için de yeni müracaatlar yapılmalıdır.

Tasarımınızı da iş yerinizle birlikte taşıyın...

Tasarım Adres Değişikliği

Tasarımınızı da iş yerinizle birlikte taşıyın...

Tasarım belgeleri görsel yenilik üzerindeki tekel hakkıdır. Ticari hayatta tasarımlarla ilgili yapılan tüm değişikliklerin resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında da değiştirilmesi gerekir. Tasarım üzerindeki adres değişikliğinin resmi olarak bildirilmemesi, herhangi bir resmi haberleşmenin eski adrese yapılması nedeniyle, istenmeyen hak kayıplarına sebebiyet verebilmektedir.

”Unvan

”Tasarım

”Unvan

”Tasarım

Kârlı bir marka satışının ardından...

Tasarım Devri

Kârlı bir marka satışının ardından...

Tasarım tescil başvurusu veya tescilden doğan tasarım hakkının başkasına devredilmektedir.

Hak paylaşımı durumlarında...

Tasarım Lisansı

Hak paylaşımı durumlarında...

Tasarım hakkından doğan kullanma yetkisi ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilmektedir.

Kopyacı durumuna düşmemek için...

Tasarım İtirazı

Kopyacı durumuna düşmemek için...

İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak, tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle ya da hak sahipliğine dayanarak ilan tarihinden itibaren altı ay içinde Enstitü nezdinde itirazda bulunulabilmektedir.