Coğrafi İşaretler

Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü ya da diğer özellikleriyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler menşei adı ve mahreç işareti olarak iki ayrı şekilde tanımlanmaktadır.

Ülkemiz, coğrafi işarete konu yüzlerle ifade edilebilecek ürün çeşidine sahiptir. Bu çeşitlilik, insan faktörü de eklenince kültür değerlerimizi de ortaya koymaktadır. Bu değerlerin özelliğini kaybettirmeden devam etmesini sağlamak yasal koruma ile mümkündür. Coğrafi işarete konu değerlerin korunması için gerekli yasal ortam mevcuttur.

Marker Patent deneyimli uzman kadrosu ile, coğrafi işaretler ile ilgili her türlü danışmanlık hizmetini, müşteri odaklı yaklaşımı, size özel çalışmaları ve önerileri ile hizmetinize sunmaktadır.

Detaylı Bilgi Almak İstiyorum.