Diğer Patent Hizmetleri

Patent adresinizi de iş yerinizle birlikte taşıyın...

Patent Adres Değişikliği

Patent adresinizi de iş yerinizle birlikte taşıyın...

Patent Başvurusunun yapıldığı adresin değişikliği durumunda adres değişikliğinin, Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil edilmesi gerekir. Adres değişikliğinin bildirilmemesi tescil sahibinin hak kayıplarına neden olabilir. Yasal bildirimler yapılmış gibi sayılır.

Patent üzerindeki adres değişikliğinin resmi olarak bildirilmemesi, herhangi bir resmi haberleşmenin eski adrese yapılması nedeniyle, istenmeyen hak kayıplarına sebebiyet verebilmektedir.

”Unvan

”Patent

”Unvan

”Bir

Kârlı bir marka satışının ardından...

Patent Devri

Kârlı bir marka satışının ardından...

Patent başvurusu veya patent başkasına devir edilebilir. Lisansa benzer bir durum olan devir patent üzerindeki tüm hakların süresiz bir şekilde devir alana aktarılması demektir. Devrin gerçekleşmesi ile patent üzerindeki tüm haklar devir alana geçecektir. Devir edenin mevcut patent üzerindeki tüm hakları tükenmektedir.

Hak paylaşımı durumlarında...

Patent Lisans İşlemi

Hak paylaşımı durumlarında...

Patent başvurusunun veya patentin kullanım hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir.

Kopyacı durumuna düşmemek için...

Patent İtirazı

Kopyacı durumuna düşmemek için...

Bir patent başvurusuna itiraz edebilmek için ilgili başvurunun araştırma raporunun geldiği ilan edilmelidir. Yani, araştırma raporu ile birlikte ilan (A1 ilanı) ya da araştırma raporunun ilanı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde (A3 ilanı) itiraz edilebilir.