Patent / Faydalı Model Tescili

Sanayiye uygulanabilen ve ‘yeni’ olan her şey için patent elde edilebilmektedir. Buluşları bir mülkiyet haline getiren patentler, buluş sahibine harcadığı zaman ve emek karşılığında rekabet avantajı sağlamaktadır.

Patent: Bir buluşun kullanım haklarına sahip olabilmek adına belirli bir süre zarfında buluşu yapan kişiye tanınan haklar ve bu hakların belgelenmesidir.

Faydalı Model: Yeni bir buluşun kullanım haklarına sahip olmanın ucuz ve kısa süren yoludur. KOBİ’leri desteklemeyi amaçlayan bu modelle; buluşun sanayiye uygulanabilmesi koşuluyla, Faydalı Model Belgesi alınabilmektedir.

Marker Patent, hassas patent başvuru sürecini profesyonel şekilde yönetmektedir. Başvuru öncesi araştırma ve analizler, başvuru dosyasının (özet, tarifname, istemler, teknik resimler…) başvuruya uygun hale getirilmesi, başvuru işlemleri, hukuki süreç yönetimi, yıllık vize süreçlerinin takibi gibi aşamalar Marker Patent’in deneyimli ve uzman ekibi tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Detaylı Bilgi Almak İstiyorum.