Marka

 • Marka İnceleme Kılavuzu

  Ret nedenlerine ilişkin Türk Patent Enstitüsü (TPE) uygulamalarına esas olan kriterleri göstermektir.

 • İlgili Esaslar

  Markaların Tanınmışlık Düzeyleri İle İlgili Esaslar Ve Uygulaması

 • Olur Özeti

  Koruma Markalarına İlişkin Başkanlık Makamı olur Özeti

 • Madrid – Temel Bilgiler

  Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Prosedürün Uygulanmasına İlişkin Temel Bilgiler

 • Madrid

  Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik

 • Marka

  Marka Kanunu Anlaşması

 • Kanun Taslağı

  Markalar Kanunu Tasarısı Taslağı

 • Tebliğ

  Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ

 • Marka Kanun

  5833 Nolu 28.01.2009 Tarihli Markalarin Korunmasi Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun

 • Marka Yönetmelik

  556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye İlişkin Uygulama Yönetmeliği

 • Marka KHK

  556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname