Endüstriyel Tasarım

 • Yönetmelik Değişikliği Nisan 2009

  Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Bilgi Notu

  Yönetmelik Ve Ücret Tebliği Bilgi Notu

 • Kanun Taslağı

  Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Taslağı

 • Tasarım Yönetmelik

  Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK’nin Uygulama Yönetmeliği

 • Tasarım KHK

  Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı KHK