Patent / Faydalı Model

 • Yönetmelik Değişikliği Nisan 2009

  Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Gerekçe

  Patent ve Faydalı Model Kanun Taslağı Genel Gerekçesi

 • Kanun Taslağı

  Patent ve Faydalı Model Kanun Taslağı (Başbakanlığa Gönderilen Metin)

 • IPC

  Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşması

 • EPC Yönetmelik

  Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

 • EPC

  Avrupa Patent Sözleşmesi

 • PCT Yönetmelik

  Patent İşbirliği Anlaşması Yönetmeliği

 • PCT

  Patent İşbirliği Anlaşması

 • Patent Yönetmelik

  551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye İlişkin Uygulama Yönetmeliği

 • KHK’larda Değişiklikler

  5194 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (22.06.2004)

 • Patent KHK

  551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname