Hizmetlerimiz

Marker Patent, Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili vekillik ve danışmanlık veren bir firmadır.

“Sınai Mülkiyet”, genel tanımı ile, sanayi ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir haktır.

Sınai Mülkiyet Hakları;

  • Patentler ve faydalı modeller,
  • Markalar,
  • Endüstriyel tasarımlar,
  • Coğrafi işaretler
  • Entegre devrelerin topoğrafyaları

Bir ülkede sınai mülkiyet haklarının etkin biçimde korunması, sağlıklı ve sağlam bir sanayinin ve kararlı ekonominin temel koşullarından biridir.