Devlet Destekleri

Tübitak teşviklerini inceleyin...

Tübitak Teşvikleri

Tübitak teşviklerini inceleyin...

Marker Patent, Patent başvurularınızın TUBİTAK tarafından desteklenmesi için danışmanlık hizmeti vererek patentiniz araştırma ve sicil aşamalarında devlet desteği alarak ödeme yükümlülüklerinizde size yardımcı olur.

Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı

1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programının amacı, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulmasıdır. Başvurular TÜBİTAK Araştırma destek Programları Başkanlığına yapılmalıdır.

Teşvik Başvuru formları ve bu formların ekinde yer alan belgelerin tamamlanarak formun başvuru sahibi tarafından imzalanmasını takiben TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na kargo veya posta yolu ile gönderilebilir veya TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na verilmek üzere elden teslim edilebilir.

Kimler Başvurabilir?

İlgili patent ofislerinin herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler Patent Teşvik Sistemi kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.

*Ayrıntılı bilgi için TÜBİTAK web sitesini ziyaret ediniz. (http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1008-patent-basvurusu-tesvik-ve-destekleme-programi)

Kosgeb teşviklerini inceleyin...

Kosgeb Teşvikleri

Kosgeb teşviklerini inceleyin...

Genel Destek Programı

  1. Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
  2. KOBİ Proje Destek Programı
  3. Girişimcilik Destek Programı
  4. İşbirliği–Güçbirliği Destek Programı

*Ayrıntılı bilgi için KOSGEB web sitesini ziyaret ediniz. (http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Default.aspx)

Detaylı Bilgi Almak İstiyorum.