Hukuki Hizmetler

Sınai Mülkiyet Hakları Konusunda ortaya çıkan ihtilafların çözümü ve davalarda, müvekkillerine hizmet ve danışmanlık sağlamaktadır.

Marka, endüstriyel tasarım, patent ve faydalı model belgeleri sizin hem saldırı hem de savunma aracınızdır. Ancak bu aracı kullanabilmenin yegâne yolu hukuktur ve bir vekil firmanın gerçek uzmanlığının ortaya çıktığı nokta da hukuki işlemlerdir.

İlgili Hizmetlerimiz

  • İhtar çekme, ihtara cevap verme
  • Tecavüz tespiti
  • Ceza ve hukuk davaları
  • Marka, patent ve tasarım itirazları
  • Savunma dilekçelerinin hazırlaması
  • Görüş bildirme (Bilirkişilik)
  • Lisans anlaşmaları
  • Fikri ve Sınai Mülkiyet hukuk danışmanlığı
  • Hükümsüzlük (Çürütme) davaları (Marka, Patent, Tasarım)
  • Hükümsüzlük davalarına karşı savunma (Marka, Patent, Tasarım)

Detaylı Bilgi Almak İstiyorum.