Türk Patent ve Marka Kurumu Kısa Adının Kullanımı Hakkında

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile Türk Patent Enstitüsünün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirilmiş kısa adı ise TÜRKPATENT olarak belirlenmiştir.

Kurumun adı Türk Patent ve Marka Kurumu ve kısa adı TÜRKPATENT olarak 15 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nde de belirtilmiştir.

Ancak Kurum ile yapılan ve yargı süreçlerinde gerçekleştirilen yazışmalarda aşağıda örnekleri yer alan hatalı kullanımlarla sıkça karşılaşılmaktadır:

Hatalı kullanımların düzeltilmesi amacıyla tüm yazışmalarda Kurumumuz kısa adının  kanuna uygun bir şekilde TÜRKPATENT (büyük harflerle ve bitişik olarak) şeklinde kullanılması gerekiyor.